Doživotna garancija na zubne implantate, istina ili mit?

Šta predstavlja doživotna garancija na zubne implantate i da li ona postoji? Kada se ugrade zubni implanti za šta ordinacija zaista može garantovati?

Istina je da su zubni implantati najbolje rešenje što moderna stomatologija može da ponudi pacijentima za nadoknadu izgubljenih zuba. S druge strane to su i dalje veštački materijali koji uz dobro planiranu ugradnju i dobro izvedenu i uradjenu krunicu/krunice mogu trajati doživotno.

Ipak postoje retki slučajevi i kada se sve potrebno izvede po protokolima a jave se problemi u stabilnosti implantata i zdravlja tkiva oko implantata.

Potreba pacijenta je svakako da svoj stomatološki problem nedostatka zuba reši dugoročno, medjutim garantovati da to može biti doživotno je vrlo diskutabilno.

Pre svega, ukoliko i dođe do gubtka implantata u ranim fazama zarastanja implantata i kosti to može biti lako i uspešno rešeno ugradnjom drugog implantata u tu istu regiju i to će se najčešće uraditi bez dodatnih troškova sa vaše strane. Ali gubitak implantata u kasnijim fazama uzrokovan individualnim stanjem pacijenta, povlači za sobom veći gubitak kosti, te onda je teško moguće ugraditi implantat u toj regiji i praktično nemoguće pružiti doživotnu garanciju.

Naravno, da pacijentima pojam doživotna garancija na zubne implantate daje dozu sigurnosti u rad i odabir ordinacije koja takvu vrstu garancije nudi, s druge strane ukoliko nastane problem upitno je da li to može da se reši, stoga ovakva garancija može da bude beznačajna.

Svakako ordinaciju u kojoj ćete ugradjivati implantate treba birati po reputaciji, vrsti i brendu implantata koje koriste i uskoj specijalnosti stomatologa. Kada očekujemo doživotnu garanciju na zubne implante trebalo bi da razmotrimo činjenicu da kada su prirodni zubi iznikli niko nije dao garanciju na njih.

Nega, pravilna i kontinuirana higjena zuba kao i kvalitet života produžiće vek vaših zuba. Gubitkom nekog od zuba i nadoknadom zuba implantatima ta nega mora da bude još intenzivnija i posvećenija kako bi bili sigurni da će takav rad trajati.

I na kraju osećaj da ste povratili osmeh, da možete opet bezbolno žvakati sigurno će biti motiv da drugu šansu o brizi zuba unapredite.