Gornja totalna proteza bez nepca, kako je to moguće?

Izgubili ste sve zube u gornjoj vilici, a pomisao na protezu sa standardno izraženim nepcem (nepčnim delom proteze) vam stvara strah, paniku i osećaj nelagodnosti, te ne znate da li ćete moći da se naviknete na takvu protezu, te vam i to, nadalje razvija strahove?

Ne brinite, ovakvom vrstom nadoknade zaista se uspešno rešava veliki broj slučajeva totalne bezubosti.

Ipak često srećemo pacijente koji i pored uloženog vremena i truda kako lekara, pacijenta i zubnog tehničara i adekvatno uradjene totalne proteze ne uspevaju da se naviknu na nošenje ovakvog rada.

Uzrok tome je velika ploča koja prekriva tvrdo i deo mekog nepca a služi za stvaranje negativnog pritiska izmedju proteze i sluzokože nepca, što doprinosi retenciji i stabilizaciji proteze, ali smanjuje ukupni osećaj ukusa a i menja taktilni osećaj u ustima.

Ponavljamo da većina pacijenta uspeva da se navikne na ovakvo rešenje.

Međutim, ako tragate za rešenjem „Gornja totalna proteza bez nepca„, u današnjoj stomatološkoj praksi je to moguće i dostupno.

Rešenje za gornju totalnu protezu bez nepca je ugradnja 4 implantata, zatim postavljanje veznih elemenata (lokatori ili kugle) u njih, te izrada gornje totalne wizil proteze sa redukovanim nepcem koja se vezuje na implantate. Implantati preuzimaju ulogu velike nepčane ploče u stabilizaciji i retenciji proteze, ali to čine na neuporedivo efikasniji i sigurniji način, tako da se nikada ne može desiti ispadanje, pomeranje i žuljanje proteze.

Nepce odnosno deo proteze koji naleže na tvrdo nepce je značajno redukovano, tako da više ne predstavlja smetnju u svakodnevnom funkcionisanju, odnosno nema više mogućnosti za nastanak gadljivosti, iritacija i osećaja mučnine.

Ovo je samo jedna od mogućnosti u rešavanju totalne bezubosti gornje vilice koja apsolutno podiže stepen komfora, žvakanja i kvalitet života.

Kontaktirajte nas za više informacija na telefon 0646829444.