Viniri za zube – Šta su, kada se koriste i zašto su potrebni?

Pre svega viniri za zube, fasete, ljuskice, ljuspice su sinonimi i označavaju protetsku nadoknadu koja je izrađena od tankog sloja materijala koji prekriva prednju površinu zuba a sa ciljem da se promeni oblik, veličina, boja i transparentnost zuba. Kada govorimo o vinirima pre svega mislimo na nadoknade izrađene od keramičkih materijala. Preostale alternative nećemo razmatrati u ovom tekstu.

Postoji puno nedoumica u vezi ove teme. Ovaj tekst pišemo sa željom da svima Vama koji ste zainteresovani za ovu temu a imate brojna pitanja i nesigurnosti u vezi vinira za zube, kako bismo vam detaljnije približili sve prednosti i nedostatke izrade zubnih vinira, ili kako ih pacijenti često nazivaju fasete za zube.

Viniri za zube
Viniri za zube – Tanke protetske nadoknade koje prekrivaju prednju površinu zuba.

Viniri za zube – zašto raditi?

Viniri za zube imaju sposobnost da estetski usavrše Vaš osmeh, čineći ga privlačnijim, atraktivnijim i šarmantnijim, i to sve uz minimalno ili nikakvo brušenje Vaših zuba.

Iznova i iznova nas fascinira promena koju viniri za zube mogu da naprave. Prosto je neverovatno koliko brzo mogu da se isprave nepravilnosti oblika, položaja i boje zuba.

Materijali su apsolutno uznapredovali i sva svojstva koja očekujete od svog osmeha mogu biti ostvarena. Veliki benefit ovog tehnološkog napretka je i da jednom postavljena faseta na Vaš zub čini jedinstvenu celinu sa ostatkom zuba te je gotovo nemoguće da dođe do otpadanja i odvaljivanja fasete. Ipak ovakva svojstva će faseta zadržati samo u slučaju da je pravilno postavljena indikacija za fasete.

Ko je sve kandidat za zubne vinire?

Ovo je vrlo važno pravilno odrediti. Često imamo upite pacijenata za vinirima, a da oni, nažalost, i nemaju uslova za izradu vinira i da je indikovano neko drugo rešenje ( Zubne krunice).

Da bi uopšte krenuli u postupak izrade vinira najbolje je inicijalno uraditi stomatološki pregled. Parametri koji određuju da li ćemo se opredeliti za izradu vinira su pre svega zagrižaj, te prisustvo velikih plombi.

Ukoliko je zagrižaj nepovoljan dolazi do velikog opterećenja zuba na kome je faseta te njegovog ugibanja te može doći do odvajanja gleđi koja drži fasetu i posledično do ispadanja fasete.

Ukoliko pak postoje velike plombe na zubima, tada faseta nije indikovana jer vrlo lako može doći do loma tako oslabljenog zuba.

Potamnele lečene zube je moguće korigovati fasetama, ali važe gore navedeni uslovi, tj da ne sme da postoji velika plomba ili da je zagrižaj nepovoljan.

Kako funkcioniše postupak ugradnje zubnih vinira?

Postupak podrazumeva da se po uzimanju otiska, u zubnoj tehnici izrade voštani modeli (wax up) preko postojećih zuba kako bi se korigovala veličina i oblik zuba.

U sledećoj fazi se ti modeli koriste kako bi se preneli (Mock up) u Vaša usta i na taj način zajedno sa stomatologom, zubnim tehničarem i Vama prokomentarisali svi bitni detalji u vezi oblika, veličine i detalja budućih nadoknada.

Tek tada se i kreće u brušenje ukoliko je ono neophodno. Naravno, nakon faze brušenja uzimaju se otisci te izrađuju privremene fasete.

Tehničar za narednu posetu priprema konačne fasete / vinire te ukoliko su svi parametri odgovarajući pristupa se cementiranju odnosno definitivnom postavljanju na Vaše zube.

Proces ugranje zubnih vinira
Proces ugradnje zubnih vinira

Da li boli proces?

Proces je bezbolan jer se sprovodi uz upotrebu lokalne anestezije.

Da li ima ograničenja u jelu?

Jednom kada se viniri za zube cementiraju na Vaš zub, oni čine jedinstvenu celinu sa ostatkom zuba, te se u toku funkcionalnih naprezanja ponaša istovetno prirodnom zubu. To jest nema nikakvih posebnih restrikcija u procesima žvakanja.

Kako se održavaju viniri za zube?

Oralna higijena se sprovodi standardno uz upotrebu četkice za zube, paste i sredstava za održavanja međuzubnog prostora ( konac, Interdentalne četkice, oralni tuš).

Šta ako ispadne vinir?

Ukoliko se ovo desi što je najčešće posledica nepravilno postavljene indikacije ili nepravilnog tehničkog postupka moguće je izraditi ponovo vinir u jednoj opciji ili preći u izradu zubne krunice.

Da li su zaista viniri za zube skupi?

Iako često pacijenti pitaju zašto su viniri skupi, naizgled to samo tako deluje.

Sam proces izrade vinira je vrlo sofisticiran i zahteva upotrebu vrlo složenih uređaja i materijala kako bi se postigli svi zahtevi koje pred vinire postavljamo.

To sve podiže troškove izrade vinira te cena vinira, odnosno faseta, u konačnom rezultatu samo deluje skupo. Ipak na ovo treba gledati kao dugoročnu investiciju koja će Vama trajno pružiti novo samopouzdanje u svakodnevnici, i omogućiti Vam trajno zadovoljstvo u vezi Vašeg osmeha.

Da li postoji garancija na vinire?

Ovo nije uobičajena praksa. Ipak ordinacije koje daju garanciju su svakako mesto koje bismo Vam preporučili kada ste blizu odluke. Preporuka je da birate što dužu garanciju.

Iskustvo pacijenta

Ispod možete pogledati kako je izgledalo iskustvo jednog od naših dragih pacijenata koji su prošli kroz proces ugradnje zubnih vinira, kao i krajnjeg rezultata.

Ukoliko želite da saznate više o zubnim vinirima, odnosno keramičkim fasetama, kliknite OVDE.