Donja totalna proteza na implantima

Donja totalna proteza je često rešenje za bezubu donju vilicu. Ipak ona jednako često nije najbolje rešenje te se pacijenti žale na ispadanje proteze, žuljanje, izazivanje osećaja gađenja i nedovoljno dobru funkciju žvakanja.

Ovo je posledica pripoja mišića usana, obraza i lica kao i mišića jezika u neposrednoj blizini ležišta proteze te lako dolazi do odvajanja proteze od njenog ležišta što dovodi do gore navedenih neprijatnih situacija.

Svakako je ventilni učinak (vakuum koji drži protezu na desnima) ovako izrađene proteze vrlo upitan i nizak. Postoji i pristup da se proteza fiksira ekstendiranjem linvalnih krila proteze čime se postiže dodatna površina koja pomaže u održavanju proteze na mestu. Ovo pak izaziva dodatan osećaj gađenja i neretko čini protezu još više neudobnom i nesigurnom za pacijenta.

Da bi se ove sve pojave redukovale i smanjio neželjeni uticaj sila mišića usana, obraza jezika i mišića lica na stabilnost donje totalne proteze predlaže se ugradnja dva zubna implanta, te u kasnijoj fazi postavljanje veznih elemenata tipa kugli ili lokatora u same implante preko kojih će se totalna proteza fiksirati za implante.

Implanti se ugrađuju u projekciji nekadašnjih zuba očnjaka ili prvih pretkutnjaka, te na ovaj način dozvoljavaju da se sile koje teže da odvoje protezu od ležišta pravilno raspodele.

Od izuzetnog značaja je da postoji i dovoljno pripojne gingive oko implantata odnosno vrste sluzokože koja je bila oko prirodnih zuba. Samo na ovaj način sa predvidivošću se može garantovati dugotrajnost ovakvih nadoknada.

Prednosti kada se fiksira totalna proteza na implantima su brojne ali pre svega se ogledaju u stvaranju nemerljivo veće sigurnosti prilikom žvakanja, komunikacije ali i u unapređivanju sveukupne estetike donje trećine lica.

Ovakav vid totalnih proteza na implantima se još nazivaju i „Stabilne totalne proteze„, upravo zbog svoje glavne karakteristike veće stabilnosti i sigurnosti od rešenja bez fiksiranja na implante.

Naime jačina veze između proteze i implantata dozvoljava da se proteza redukuje u svim pravcima, što znači da će se pacijent lakše navići na ovakvo rešenje, koje je ukupno lakše nego standardna totalna proteza.

Ipak za dugotrajnost ovakvog rešenja neophodna je redovna adekvatna higijena, jer se ispod i ovakve proteze može skupljati hrana. Takođe higijena oko samih implantata mora biti visoka kako ne bi došlo do zapaljenja periimplantatnih tkiva te stradanja implantata.

Preporuka je da se ovakva vrsta proteze menja na 5 do 7 godina zbog ograničenja materijala od kojih je šačinjena jer se akrilatni zubi vremenom troše i sam akrilat stari i gubi svojstva.

Svakako ovo nije nikakav problem, a zubni implanti će biti osnova sigurnosti i nove sačinjene proteze.

Donja totalna proteza na implantima – Prikaz slučaja

Pacijent se javio u stomatološku ordinaciju zbog prisutne terminalne parodontopatije na svim zubima. Kako su svi zubi bili rasklaćeni i neadekvatni estetski i funkcionalno odlučili smo se za vađenje ovakvih zuba i ugradnju dva implantata u regiju zuba 33 i 43.

Nakon perioda zarastanje od 3 meseca, u toku koga je pacijent dobio privremenu protezu pristupili smo otkrivanju implantata i izradi nove proteze. Po predaji proteze pristupili smo ugradnji veznih elemenata u implante (titanijumske kugle) te izradi odgovarajućeg ležišta u novoj protezi.

01 Ugradnja veznih elemenata u zubne implante (titanijumske kugle)
02 Donja totalna proteza koja se fiksira na zubne implante

Malo je reći da je pacijent zadovoljan. Naime, dobio je rešenje koje je stabilno i sigurno i čak bolje od njegovih očekivanja. Sa sigurnošću može da žvaće i da se vrati svakodnevnoj komunikaciji. Period privikavanja je bio kratak i komforan, što je vratilo našem pacijentu osmeh na lice.

03 Estetski rezultat fiksiranja donje totalne proteze na dva zubna implanta

Specijalna ponuda do kraja Avgusta

Ukoliko ste izgubili zube ili imate staru totalnu protezu koja vas žulja, spada ili šeta i na pragu ste odluke o izradi donje totalne proteze na implantima, kreirali smo specijalnu ponudu za izradu totalne proteze i ugradnju 2 zubna implanta u donjoj vilici.

Redovna cena 1500€, cena u paketu iznosi 1350€.

Za više informacija možete nas kontaktirati na 011 25 04 789.