Bezmetalne keramičke krunice, keramičke krunice, metalo keramičke krunice

Protetika

Protetika je stomatološka disciplina koja se bavi nadoknadom izgubljenih zuba, krunicama, mostovima, vinirima i parcijalnim i totalnim protezama. Protetika vuče korene još iz daleke prošlosti i svakako je najkompleksnija grana stomatologije. U stomatološkoj ordinaciji DUDENTAL koristimo vrhunske materijale proverenih svetskih proizvodjača, stoga dajemo garanciju na sve protetske radove od najmanje 5 godina.


Gubitak zuba za većinu pacijenata je traumatično iskustvo. Pored toga što će pacijentu narušiti kvalitet osmeha može dovesti do toga da pacijent izgubi želju sa osmehom. Ukoliko se prekinuti zubni niz ne sanira, susedni zubi će trpeti dodatna opterećenja kao i biti izloženi bakterijama i raznim parodontalnim oboljenjima. To može dovesti do gubitka susednih zuba ali i do remećenja stabilnosti čitavog žvačnog sistema. Do gubitka zuba najčešće dolazi usled loma zubne krune ili parodontalnih oboljenja. Karijes time što „razjeda“ zubnu supstancu a parodontopatija usled propadanja potpornog aparata zuba, što dalje vodi rasklaćenju i gubitku zubne krune i zubnog korena. Kao moguć uzrok je i trauma zuba.


Zubna kruna se može sanirati na više načina u zavisnosti od uzroka njenog gubitka. U slučaju da je izgubljen ceo zub tada se može sanirati nedostatak mostom ili implantatom na koji će se postaviti kruna. Ukoliko je izgubljena samo zubna kruna a zubni koren ostao zdrav može se postaviti u koren fibeglas kočić koji će služiti kao nosač za novu krunu. Ukoliko je došlo do gubitka više zuba, predlažemo razna rešenja, a izbor zavisi od želja i finansijskih mogućnosti pacijenta.


Fiksna stomatološka protetika

Fiksna stomatološka protetika obuhvata čitav dijapazon restaurativnih rešenja u stomatologiji, ipak najčešći radovi kada se radi o gubitku jednog ili više zuba su krunice i mostovi. Fiksni radovi su i najbolji radovi po pacijenta, kako zbog dugovečnosti tako i zbog osećaja da su to prirodni zubi. Oni se fiksiraju za vlastite brušene zube ili na implantate.


Bezmetalne (keramičke)

Bezmetalne zubne krune su vrhunac moderne stomatologije. Usled povećanih estetskih zahteva pacijenata postaju standard. Izradjene su od posebnih vrsta keramike koje daju vrhunsku estetiku, a pri tome i veliku otpornost ovakvih radova. Najčešće korišćene kermike su cirkon i e.max empress keramika.
Empress ili e.max keramika je vrhunski materijal koji nadoknadama daje prozirnost, translusentnost poput prirodnog zuba. Zbog ovih svojstava više se upotrebljava u prednoj regiji.
Cirkon keramiku karakteriše izuzetno visoka čvrstoća i biokompatibilnost, a u isto vreme pružaju prirodni izgled zuba. Zbog svoje čvrstoće koriste se kako u prednjoj tako i u bočnoj regiji. Ovaj materijal je pogodan i za izradu mostova.
Estetski su dugoročno stabilne.

Metalo-keramičke krunice

Metalo-keramičke krune za osnovu imaju metal a spoljni deo je izradjen od keramike. Fukcionalno su istovetne vrednosti kao bezmetalne nadoknade a estetski zbog metala kao osnove nemaju tu prirodnu transparentnost, a i može se desiti da vremenom dodje do prebojavanja desni metalnim pigmentima, što narušava estetiku.

Zubni mostovi

Zubni mostovima se nadoknadjuje jedan ili više izgubljenih zuba. Oni, kao i što im ime kaže premošćavaju bezubo polje i time nadoknadjuju estetski i funcionalno izgubljen zub odnosno zube. Priprema postojećih zuba je slična kao i kod pojedinačnih kruna.

Mobilna protetika

Proteze se izradjuju u slučajevima da nedostaju svi ili veći broj zuba. Ipak ovi radovi iako neuporedivo finansijski povoljniji u odnosnu na fiksne radove, ne mogu funkcionalno i estetski da se porede sa njima.


Totalna proteza

Izradjuju se od akrilata kod nedostatka svih zuba a oslanjaju se na desni. Vraćaju osmeh na lice i daju punoću celom donjoj trećini lica. Njihova funcija je značajno smanjena u odnosu na prirodne zuba.
Jedina stabilnost totalne proteze ostvaruje se time što se izradjuje veštačko nepce koje sa pravim nepcem pravi vakum, a i često je potreban period da se pacijent navikne na protezu. Totalne proteze se mogu osloniti na implantate kada im funcionalna vrednost značajno raste. Njihova trajnost je do 10 godina.

Parcijalna proteza

Izradjuju se u slučajevima nedostatka odredjenih zuba. Postoje dve vrste ovih proteza pločaste i skeletirane. Pločaste parcijalne proteze su izradjene od akrilata kao i totalne proteze i za zube se „kače“ žičanim kukicama. Na zapadu se ove proteze smatraju privremenim rešenjima.

Parcijalna skeletirana proteza - Wisil

Za osnovu ima metalnu konstrukciju koja može sadržati različite vezne elemente koji se „kače“ na zube. Posebno ističemo atačmene od veznih elemenata, koji nude izvrsne estetske i funcionalne rezultate uz visoku sigurnost da ta proteze neće spadati. Ostatak proteze je izradjen od akrilata.


Zakaži Termin
Copyrights ©2017: Stomatološka ordinacija DuDental | Bezmetalne keramičke krunice, keramičke krunice, metalo keramičke krunice - povoljna cena